OPTIMA MANAGEMENT Sp. z o. o. dąży do optymalnego połączenia teorii, wiedzy i doświadczenia w procesie konstruowania analiz kosztów i korzyści. Naszą pasją jest projektowanie innowacyjnych aplikacji biznesowych wspierających proces doradztwa inwestycyjnego w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne. Z sukcesem wdrażamy efektywne metody sporządzania analiz kosztów i korzyści i umożliwiamy wykorzystywanie ich przez użytkowników nieposiadających specjalistycznej wiedzy ekonomicznej. Równolegle prowadzimy działania badawcze, szkoleniowe oraz zmierzające do przygotowywania projektów inwestycyjnych.

Zarejestruj się